همکاری با ایران خودرو  فارس

نقش منابع انسانی و اهمیت آن در توسعه بسیار حائز اهمیت است. نیروی انسانی بعنوان با ارزش­ترین سرمایه سازمانی با بهره­گیری بهینه از منابع و قابلیت­هایی که در­­اختیار دارد نقش به­سزایی در رشد و شکوفایی یک سازمان ایفا می کند.

ایجاد محیط کاری پویا، دستیابی به بالاترین معیارهای اخلاقی، ایجاد اعتماد متقابل، فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه دانش و مهارت، بهره گیری از شایستگی ها جهت شکوفایی استعدادها برای رسیدن به توسعه و اهداف، از مهمترین برنامه های ما می­باشد.