تنديس واحد نمونه به شرکت ايران خودرو فارس رسيد


: 1483

در ميان واحدهاي صنعتي استاني تنديس واحد نمونه به شرکت ايران خودرو فارس رسيد

طي مراسمي با حضور استاندار محترم  فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات کشوری و استانی، ايران خودرو فارس به عنوان واحد نمونه صنعتي و معدني استان معرفي شد و تنديس واحد نمونه صنعتي را دريافت كرد.در اين مراسم كه در مجتمع جهاد دانشگاهي شيرار برگزار شد، واحدهاي نمونه صنعتي و معدني براساس عملكرد آن ها در سال 1401 مورد ارزيابي قرار گرفتند و در اين بين تندیس واحد نمونه و ممتاز صنعتی استان به ایران خودرو فارس اهدا و از عملکرد این شرکت در حوزه های مختلف تقدیر شد.